Konsernsjefen møtte studenter i Bergen

september 3, 2008, 11:13 CEST
Bilde

NHH studenten Emma Micklem (høyre) fra Cape Town i Sør-Afrika var en av studentene som fikk en prat med konsernsjef Helge Lund etter foredraget.

(Foto: Vidar Hardeland)Lund snakket om noen av de utfordringer industrien og StatoilHydro som selskap står overfor når det gjelder energi, klima, internasjonalisering, ekspansjon og endringsledelse.
Bilde

Konsernsjef Helge Lund holdt hovedinnlegget under NHH Forum ved Norges Handeshøyskole i Bergen.

(Foto: Vidar Hardeland)


– Vi jobber i komplekse omgivelser hvor det blir stadig viktigere med kompetanse, teknologi og mennesker som jobber ut fra en klart definert prestasjonsplattform, sa Lund.

Akademia og Norges Handelshøyskole har en viktig rolle å spille på dette området, mente Lund, og la til:

– Kvaliteten på et universitet handler ikke om antallet eller kvaliteten på studentene som blir immatrikulert men om kvaliteten på de som uteksamineres fra studiene.

Lund fikk også utfordringer gjennom innlegg fra fagstaben ved Norges Handelshøyskole, og svarte på spørsmål fra studentene i salen.

Etter arrangementet i aulaen ble fremmøtte studenter og ansatte ved NHH invitert til studentkantinen for å fortsette diskusjonen rundt dagens temaer. Selv fikk Helge Lund anledning til å snakke med flere av studentene ved skolen. 

– Jeg har snakket med studenter fra mange forskjellige nasjonaliteter i dag. Skolen har blitt mye mer internasjonal enn da jeg studerte her. Det er bra, for vi trenger absolutt internasjonal kompetanse, sa Lund.

NHH Forum er et nytt initiativ fra NHH, og er ment å være en årlig møteplass mellom industrien og det akademiske miljøet.

– Tanken var at vi skulle få en god faglig debatt med fokus på de utfordringene StatoilHydro har, og det synes jeg vi har fått til, sier rektor Jan Håland.