Forbereder flytende elektrifisering

september 9, 2008, 11:49 CEST
Bilde

Illustrasjon av Gjøa-feltet i Nordsjøen, som etter planen starter produksjonen i 2010.

 
– Elektrifisering av nye installasjoner på sokkelen er et av de viktigste tiltakene for ytterligere å redusere CO2-utslippene fra norsk olje- og gassproduksjon, sier klimadirektør i StatoilHydro, Trude Sundset.

Bilde

Trude Sundset, klimadirektør i StatoilHydro

Gjennom elektrifiseringen av Troll A-plattformen og Kollsnes, og beslutningen om å elektrifisere Gjøa, er StatoilHydro i front med tanke på å redusere utslippene av nitrogenoksider (NOx) og klimagassen CO2, mener hun.

Utvikler ny kabel
Gjøa-feltet i Nordsjøen forventes å åpne brønnstrømmene i 2010, med en «navlestreng» inn til land.

En kraftkabel fra det nye kraftverket på Mongstad skal forsyne plattformen med elektrisitet.

– Kabelen må kunne tåle mye bevegelser, og sammen med leverandøren ABB bøyes og strekkes en ny, høyspent sjøkabel, sier Kjetel Digre, direktør for Gjøa feltutbyggingen.

– Alternativet ville være en tradisjonell løsning med gassturbiner på plattformen som strømprodusenter. Ved å elektrifisere plattformen med kabel isteden vil energien som Gjøa trenger bli produsert med miljøstandarden til det nye kraftverket på Mongstad. Det betyr høy energieffektivitet og reduserte utslipp av CO2, NOx og flyktige oljekomponenter (VOC) sammenlignet med alternative utbyggingsløsninger, sier Digre.

Bilde

Kjetel Digre, direktør for Gjøa feltutbyggingen

Største sokkelprosjekt
Gjøa, inkludert satelittutbyggingen Vega, er i dag det største prosjektet i Nordsjøen. Investeringene på Gjøa og Vega er på om lag 37 milliarder kroner.

Med Gjøa åpnes en ny del av Nordsjøen for olje- og gassproduksjon. StatoilHydro er operatør for utbyggingen av Gjøa, mens Gaz de France Suez overtar operatørskapet ved produksjonsstart.

Gjøa bygges ut med en halvt nedsenkbar produksjonsplattform og fem brønnrammer på havbunnen. De utvinnbare reservene på Gjøa er anslått til 82 millioner fat olje og kondensat og 40 milliarder standard kubikkmeter gass. På Vega er utvinnbare reserver anslått til 26 millioner fat kondensat og 18 milliarder kubikkmeter gass.

Rettighetshavere på Gjøa-feltet: StatoilHydro (utbyggingsoperatør) (20 prosent), Gaz de France Suez (driftsoperatør) (30), Petoro (30), Shell (12) og RWE Dea (8).