Skal bore sidesteg på Noatun-prospektet

september 12, 2008, 10:22 CEST

Det vil bli boret et sidesteg i brønnen for å vurdere om funnet er drivverdig.

Letemålet for undersøkelsesbrønn 6407/7-8 var å påvise gass/kondensat i midtre/nedre jura reservoarbergarter i prospektet "Noatun".

Brønnen påtraff gass/kondensat i det prospektive jura-intervallet. Størrelsen på funnet er foreløpig uavklart.

Brønnen har blitt formasjonstestet med såkalt ”mini-DST”, og det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Et nedflanks sidesteg vil bli boret for å fastslå gass/vann-kontakten og størrelsen på funnet.

– Det er gledelig at vi har funnet hydrokarboner som kan bidra til forlenget levetid på Njord-feltet, men vi trenger mer informasjon før vi kan si noe om størrelsen på funnet og mulige utbygningsløsninger, sier letesjef for Haltenbanken Sivert Jørgenvåg.

Dette er den åttende letebrønnen i utvinningstillatelse 107. Tillatelsen ble tildelt i 9. konsesjonsrunde i 1985.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 5110 meter under havflaten, og ble avsluttet i Åre-formasjonen i nedre jura. Havdypet var 293 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen blir boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen West Alpha som nå vil fortsette operasjonen i utvinningstillatelse 107 med boring av sidesteg 6407/7-8A.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 107 er: StatoilHydro (20 prosent), E.ON Ruhrgas (30), ExxonMobil (20), Gaz de France (20), Petoro (7,5) og Endeavour Energy (2,5).

Noatun