Meldepliktig handel 

september 15, 2008, 15:55 CEST
Aksjene er kjøpt til kurs 138,95 kroner. Før viderefordeling til
ansatte har aksjespareprogrammet 3 280 156 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandellovens §5-12.