StatoilHydros aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

september 17, 2008, 15:57 CEST

Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 3.072.829 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12