Jobber med nytt navn

september 18, 2008, 09:02 CEST
 Bilde

Styreleder Svein Rennemo  (Foto: Trond Isaksen)

Styret har ansvaret for å presentere forslag til navn og logo for selskapets eiere som skal ta stilling til forslaget på generalforsamlingen i 2009.

Forslag til nytt navn skal symbolisere selskapets forretningsstrategi, verdigrunnlag og visjon. I denne sammenheng utelukkes ikke å bruke Statoil-navnet, men oppgaven for styret er å finne et nytt navn. 

Uansett hvilket navn styret anbefaler for generalforsamlingen, mener styret det er riktig å beholde Statoil som navn på selskapets bensinstasjonsvirksomhet.

Betydelige verdier er knyttet til selskapets navn og posisjon på dette området. Det er styrets vurdering at selskapet er best tjent med at denne merkevaren utvikles videre. 90 % av kostnadene for en eventuell omprofilering er dessuten knyttet til denne delen av selskapet, hvilket støtter valget av å beholde dagens kjente navn også fremover.

StatoilHydro har engasjert Det Norske Veritas til å gjennomgå alle deler av selskapet for å beregne hva kostnadene ved de ulike alternativene vil være.

Omprofilering av selskapets bensinstasjonsvirksomhet er kostnadsberegnet til brutto cirka 1,9 milliarder kroner. Dette er en kostnad som bortfaller ettersom denne delen av virksomheten beholder Statoil-navnet.

Den gjenstående omprofileringen er kostnadsberegnet til i størrelsesorden 150-200 millioner kroner. Deler av dette er kostnader selskapet uansett får, fordi én felles visuell profil må implementeres på så vel gamle Statoil- og Hydro-installasjoner som på de delene som i dag bærer StatoilHydro-profil. I tillegg kommer kostnader til markedsføring, men det er også en aktivitet selskapet uansett vil gjennomføre fremover.

Downloads