Reparasjon av Kvitebjørn-røret

september 23, 2008, 11:08 CEST
Bilde

Kvitebjørn-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Helge Hansen)

Kvitebjørn rikgassrørledning som går fra Kvitebjørn-plattformen i Nordsjøen til Kollsnes utenfor Bergen ble stengt da det 20.august ble oppdaget en mindre gasslekkasje på røret.

Gasslekkasjen ble oppdaget under rutinemessig inspeksjon av rørledningen i forbindelse med oppstart etter revisjonsstans. Lekkasjen er på samme sted som der røret i fjor ble skadet av et skipsanker, cirka 10 kilometer fra plattformen.

Røret ble i januar 2008 ble kvalifisert for midlertidig bruk i påvente av permanent reparasjon som var planlagt til sommeren 2009.

StatoilHydro har gjort nye vurderinger av alternative reparasjonsløsninger, og reparasjonen av rørledningen er planlagt å starte rundt årsskiftet.

På bakgrunn av usikkerhet knyttet til værforholdene i Nordsjøen på denne årstiden, er det ikke mulig å fastslå med sikkerhet hvor lang tid reparasjonsarbeidet vil ta. Dersom en lykkes med den primære reparasjonsløsningen, forventer StatoilHydro at produksjonen blir gjenopptatt innen utgangen av første kvartal 2009.

Skulle det bli behov for å endre reparasjonsstrategi underveis, er det mest sannsynlig med en oppstart rundt 1. juni 2009.

I tiden frem mot reparasjonstidspunkt vil Kvitebjørn fortsette planlagt boreprogram samt gjennomføre nødvendig planlagt vedlikehold.

Også Visund-feltet benytter normalt Kvitebjørn-rørledningen til gasseksport. Denne gassen reinjiseres nå i reservoaret. Oljeproduksjonen på Visund opprettholdes, men på et noe lavere nivå enn normalt.

Fakta om Kvitebjørn:
  • Produksjonen fra gass- og kondensatfeltet startet 26. september 2004.
  • Feltet startet leveransene av gass 1. oktober 2004.
  • Rikgass og kondensat fra feltet sendes i rørledninger til henholdsvis Kollsnes og Mongstad i Hordaland.
  • Tørrgassen sendes i transportnettet til det europeiske kontinentet, mens væsken går til Vestprosess-anlegget på Mongstad for foredling til butan, propan og nafta.
  • Kondensatet transporteres gjennom Kvitebjørn oljerør, og går via Troll oljerør II til Mongstad i Hordaland.
  • Produksjonskapasiteten er 22,5 mill Sm3 gass/dag og 10.000 Sm3/dag kondensat.
  • Feltet startet leveransene av gass 1. oktober 2004.

Kontaktperson:
Christine Wigand, informasjonssjef, telefon: 55 99 53 53, 95 26 59 10 (mob)