Støtter tungoljeforskning i Canada

september 25, 2008, 10:55 CEST

StatoilHydro vil støtte doktorgradsstipendiater fra de canadiske universitetene University of Calgary, University of Alberta og Vancouver Island University, og Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim.

Bilde

Dr. Elizabeth Cannon, rektor ved Schulich School of Engineering og konserndirektør Margareth Øvrum under signeringen av samarbeidsavtalen i Calgary 24. september.

(Foto: Todd Korol)

Konserndirektør for Teknologi og Ny Energi (TNE) Margareth Øvrum tror dette samarbeidet kan være en nøkkel til å finne gode løsninger for oljesandutvinningen i Canada.

– Vi ser at det finnes store muligheter til å løse noen av de utfordringene vi møter i forbindelse med tungoljeutvinning i Canada, både med hensyn til utvinningsgrad og det miljømessige. For å løse dette trenger vi ny teknologi og kompetanse, som igjen skapes av mennesker. Denne type universitetssamarbeid er derfor svært viktig for StatoilHydro. Vi ønsker gjennom samarbeidsavtaler å involvere både norske og canadiske miljøer for å hjelpe oss i dette arbeidet. Ambisjonen er å finne bedre og mer miljøvennlige løsninger for StatoilHydros engasjement, sier Øvrum.

Rektor ved NTNU Torbjørn Digernes mener tungolje vil bli viktig i framtidens globale energiscenarioer, men at energiselskapene må forholde seg til de utfordringene som følger. Han tror samarbeidet med StatoilHydro vil bli viktig fremover.

– Det å ha et selskap som StatoilHydro som både sponsor og krevende kunde og bruker er noe vi ønsker oss i slike prosjekter. Vi håper å få til et langsiktig samarbeid rundt dette, sier Digernes.

De canadiske universitetene har bred forskningserfaring rundt tungolje, og prosjektene vil jobbe tett opp mot StatoilHydros forskningsaktiviteter innen tungolje.

– Dette sterke samarbeidet innen tungoljeforskning er en stor mulighet for Schulich School of Engineering. Vi har et internasjonalt konkurransedyktig energiforskningsprogram og våre forskere vil dra nytte av denne investeringen og samarbeidet som er etablert her i dag, sa Dr. Elizabeth Cannon, rektor ved Schulich School of Engineering ved University of Calgary.

De canadiske universitetene vil samarbeide med NTNU innenfor hvert sitt område av verdikjeden for tungoljeproduksjon. University of Calgary vil spesialisere seg på utvinningsmetoder for tungoljer, mens University of Alberta vil jobbe med emulsjonsstabiliserende mekanismer av tungoljer og  Vancouver Island University tar for seg miljømonitorering av tungoljeproduksjon.