Skip to content

Statfjord blir kulturminne

oktober 1, 2008, 11:18 CEST
Bilde

Plattformdekket til Statfjord B er under bygging ved Rosenberg Verft ved innløpet
til Stavanger. Den 10.07.80 møtes to kjemper da skipet M/S Queen Elisabeth II stevnet inn fjorden.


Et prosjektarbeid er satt i gang for å dokumentere for ettertiden de tekniske og industrielle kulturminneverdiene som feltet representerer.

Tegninger, fotografier, film, publikasjoner, intervjuer og annet arkivmateriale skal lagres i digitale databaser. En internett-portal skal gjøre alle kildene tilgjengelige når kulturminnet blir fullført i 2011.

Prosjektgruppen består av representanter fra Statsarkivet, Nasjonalbiblioteket, Oljemuseet, Riksantikvaren og StatoilHydro.

Som operatør har StatoilHydro, med støtte av de andre rettighetshaverne, lagt forholdene til rette for kulturminneprosjektet. Statfjord-lisensen finanserier prosjektet med sju millioner norske kroner.