Skip to content

Gjøa tar form på havbunnen

oktober 6, 2008, 13:06 CEST
Bilde

Fint vær bidrog til at installeringen gikk helt etter tidsplanen. (Foto: Petter Alhaug)

 
– I løpet av september har vi gjort oss ferdige med de største marine operasjonene for i år. Nå er fire integrerte brønnrammer og en satelittstruktur installert på havbunnen, sier Ole J. Nordahl, leder for marine operasjoner i Gjøa-prosjektet.

Bilde

Brønnrammene senkes ned til havbunnen. (Foto: Petter Alhaug)

Offshore-operasjonene har gått etter planen. Fem fartøyer og om lag 450 arbeidere har vært i sving de siste ukene for å få på plass de første installasjonene på Gjøa.

Følger planen
– Våre leverandører har gjort en god jobb. Gjøa er et komplisert puslespill, og vi er helt avhengige av at arbeidet blir utført i henhold til avtale for at stafettvekslingene mellom leverandører går som planlagt. Fokus på helse, miljø og sikkerhet, både før operasjonene startet og om bord på fartøyene, har også gitt resultater vi er stolte av. I tillegg har været vært bra, slik at vi har unngått forsinkelser, sier en fornøyd Bjørn Midttun, prosjektleder for Gjøa subsea og rør.

Nyttige erfaringer
Den største utfordringen under installeringsarbeidet har vært et helt nytt konstruksjonsfartøy med nye systemer, ny stor kran og nytt personell.

– Det har vært litt innkjøring og uttesting innledningsvis, men dyktige folk har håndtert disse utfordringene. De rutiner og arbeidsmetoder vi har innarbeidet i løpet av dette året, vil vi bygge videre på og optimalisere for 2009, som blir et viktig år i Gjøa-prosjektet. Da vil15-20 fartøy være i aktivitet, og vi snakker om rundt 1000 fartøysdøgn, sier Nordahl.

Produksjonsstart er forventet høsten 2010.

Bilde

Illustrasjon av Gjøa-feltet

Fakta om Gjøa
  • Gjøa, inkludert satelittutbyggingen Vega, er i dag det største utbyggingsprosjektet i Nordsjøen.
  • Gjøa bygges ut med en halvt nedsenkbar produksjonsplattform og fem brønnrammer på havbunnen.
  • Med Gjøa åpnes en ny del av Nordsjøen for olje- og gassproduksjon.
  • Gjøa blir StatoilHydros første flytende plattform som får strøm fra land. Det sparer miljøet for en kvart million tonn CO2 i året.
  • StatoilHydro er operatør for utbyggingen av Gjøa, mens Gaz de France Norge overtar operatørskapet ved produksjonsstart.