Rammeavtale for boreutstyr

oktober 8, 2008, 13:50 CEST

– Rammeavtalene vil effektivisere administrasjonsarbeidet i forbindelse med bestilling og levering av boreutstyr på faste installasjoner. Standardisert utstyr og kortere leveringstid er også stordriftsfordeler vi får gjennom disse avtalene, sier Tore G. Teige, direktør for prosjektledelse i boring og brønn.

Teige legger til at man etter fusjonen har sett et større behov for å koordinere leveranser av boreutstyr.

 – I StatoilHydro har vi også sett større muligheter for slike løsninger, sier han.

Erfarne leverandører
Forespørsel ble sendt ut til leverandørene i vår. Boreutstyret på plattformene er delt inn i flere pakker. Innen hver forespørselspakke er det inngått rammeavtaler med inntil to leverandører.

Leverandørene er valgt ut i fra pris og kvalitet. Rammeavtalene gjelder i tre år. I tillegg omfatter avtalene to opsjoner som StatoilHydro kan benytte seg av. De to opsjonene har varighet i to år hver. Når det gjelder service- og reservedeler, gjelder avtalene i fem år med to femårige opsjoner.

Leverandørene som har fått rammeavtale er Aker Solutions, National Oilwell Norway, Step Offshore, Weatherford, Scomi Oiltools, Halliburton (rammeavtale og rammekontrakt), MI Swaco og Cameron.

Testet teknologi
Et av utvalgskriteriene gikk ut på at kun uttestet teknologi skulle benyttes.

– Vi kan ikke montere utstyr som ikke er skikkelig uttestet, samtidig synes vi det er viktig å ha fokus på nye løsninger. En av tilbyderne fremmet en nyvinnende teknologisk løsning som vil bety forbedret helse, miljø og sikkerhet. Vi ønsker derfor å få til en intensjonsavtale med leverandøren, med sikte på å benytte oss av denne teknologiske løsningen når den er ytterligere testet, sier Tore G. Teige.

Viktig utstyr
Utstyret vil spille en vesentlig rolle for videre drift på StatoilHydros faste installasjoner.

– Rammeavtalen vil være viktig i langtidsplanleggingen av den oppgradering som trengs på våre anlegg. Også for våre leverandører vil belastningen bli mer forutsigbar, sier Fredrik Stang Rydin, innkjøpsdirektør for Prosjekter.