– Inntrykket av konflikt bør dempes

oktober 9, 2008, 15:29 CEST

– Dette er ikke en sak mellom personer og må håndteres deretter, sier Rennemo.

Bilde

Styreleder Svein Rennemo

Rennemo viser til at begge selskaper nå har overlevert sine granskingsrapporter til Økokrim og US Department of Justice (DOJ).

– Økokrim har sagt at de nå vil gjennomgå dette materialet for å ta stilling til om etterforsking skal iverksettes. Vi forventer at DoJ vil si det samme, sier Rennemo.

 Vil avvente konklusjoner
– Jeg tror det av hensyn til begge selskaper er en fordel å avvente behandlingen hos Økokrim og amerikanske myndigheter før vi konkluderer og vurderer eventuell oppfølging.

– Jeg tror det nå er i begge selskapers interesse at vi nå bidrar til å dempe inntrykket av konflikt og til at selskapene kan fokusere på det de skal – drive industriell virksomhet. Det er et syn jeg vet deles av Hydros styreleder Terje Vareberg, sier styreleder Rennemo.