Økte volumer på Dagny

oktober 10, 2008, 09:48 CEST

Letemålet for sidestegsbrønnen var å avgrense Dagny-funnet for å fastslå olje-/vannkontakten.

Sammen med Ermintrude-funnet er det totale utvinnbare volumet estimert til 180-240 millioner fat oljeekvivalenter.

Bilde

Tim Dodson

– Dette er et meget spennende funn som bekrefter at det fremdeles er mulig å finne større volum med olje i etablerte områder som Sleipner. Dette bidrar positivt til å nå de målene vi har med å maksimere potensialet på norsk sokkel, sier Tim Dodson, letesjef for norsk sokkel.

Avgrensningsbrønnene på Dagny-strukturen bekrefter at Dagny og Ermintrude som ble påvist i 2007, har identisk trykk og inngår i den samme strukturen. En felles utbygging av Ermintrude og Dagny mot Sleipner-feltet vurderes.

Det ble påvist gass i Dagny-funnet allerede i 1978. Et kreativt letemiljø står bak ideen om at det kunne være en oljekolonne under gassen.

– Det er oppmuntrende å se at organisasjonens nye ideer i modne områder kan gi så gode resultater, sier Tim Dodson.Fakta om Dagny

  • Dagny-funnet er lokalisert om lag 10 kilometer nordvest for Sleipner Vest-feltet. I Dagny-strukturen i Nordsjøen er det påvist en betydelig oljekolonne under gassen.
  • Sidestegsbrønnen ble boret på 119 meters havdyp av riggen Transocean Winner og er den fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 048. Tillatelsen ble tildelt i 3. konsesjonsrunde i 1977.
  • Letemålet for sidesteget var å fastslå olje-/vannkontakt og å samle inn vann- og trykkprøver fra vannsonen. Brønnen er boret på kostnadsdeling mellom utvinningstillatelsene PL048 og PL029.
  • StatoilHydro er operatør for PL048 med en eierandel på 78,2 prosent. Partner er Total med 21, 8 prosent. Operatør for PL029 er ExxonMobil (100 prosent).