Øker andelen i Goliat og Ragnarrock

oktober 13, 2008, 10:16 CEST

Kjøpesummen er 1,1 milliarder kroner etter skatt. Avtalen har økonomisk effekt fra 1. januar 2008.

StatoilHydro er det ledende olje- og gasselskapet i Barentshavet. Selskapet har ledet leteinnsatsen i området siden begynnelsen av åttiårene og utviklet det første olje- og gassproduksjonsanlegget gjennom Snøhvit LNG-prosjektet.

Utbyggingen av Goliat er et viktig neste steg for å realisere potensialet i Barentshavet og nordområdene. Denne transaksjonen vil styrke StatoilHydros posisjon i lisensen og som en viktig aktør i et strategisk kjerneområde.

StatoilHydro Petroleum AS og Det norske oljeselskap ASA er samtidig blitt enige om en bytteavtale der StatoilHydro vil få 10 prosent i PL265 (Ragnarrock-funnet) mot å avstå sin eierandel på 10 prosent i PL102 (med unntak av de produserende feltene Skirne og Byggve) og selskapets 57 prosents eierandel (45 prosent fra StatoilHydro Petroleum AS og 12 prosent fra StatoilHydro ASA) i et "carve-out"-område av PL169 til Det norske oljeselskap ASA.

Gjennomføring av avtalene forutsetter godkjennelse fra myndigheter og partnere.