Meldepliktig handel 

oktober 15, 2008, 16:19 CEST
Aksjene er kjøpt til kurs 118,89 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 3 525 829 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandellovens §5-12.