Spennende gassfunn i Norskehavet

oktober 16, 2008, 09:33 CEST
Haklang

Brønnen ble boret i utvinningstillatelse 218, som befinner seg sørøst for gassfunnet Luva, 280 kilometer vest for Sandnessjøen. StatoilHydro er operatør for utvinningstillatelsen.

Hensikten med brønnen var å påvise gass i reservoarbergarter fra den geologiske perioden senkritt i et prospekt kalt Haklang.

Brønnen påviste en 127 meters gasskolonne i et reservoar med gode produksjonsegenskaper. Sandsteinen ble kjerneboret, og væske- og trykkprøver ble innsamlet.

Størrelsen på funnet er anslått til mellom 8 og 14 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass.

Bilde

Øystein Michelsen (Foto: Kim Laland)

– Det er gledelig at også denne brønnen påviste gass, sier Øystein Michelsen som er ansvarlig for norsk sokkel i StatoilHydro.

Haklang vil bli vurdert utbygd sammen med de nærliggende funnene Luva og Snefrid Sør. Luva ble påvist av BP i 1997.

– Vi overtok som operatør og økte eierandelen i lisensen til 75 prosent i 2006. I år har vi boret to letebrønner i området , Snefrid Sør og Haklang.

– Samlet ressurspotensiale i disse tre funnene forventes å være i størrelsesordenen 40-60 milliarder kubikkmeter utvinnbar gass. Denne brønnen er et viktig skritt i arbeidet med å legge til rette for en ny dypvannsutbygging i Norskehavet, sier Michelsen.

Brønnen er den tredje undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 218. Utvinningstillatelsen ble tildelt i 15. konsesjonsrunde i 1996.

Brønnen ble boret til et dyp på 3356 meter under havflaten og ble avsluttet i Nise-formasjonen i senkritt. Havdypet er 1248 meter.

Brønn 6707/10- 2S ble boret av Transocean Leader, som nå skal bore sidesteget 6707/10-2A for å utforske et dypere prospekt i den samme utvinningstillatelsen.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 218: StatoilHydro ASA (operatør) (75 prosent), ExxonMobil Exploration & Production Norway AS (15) og ConocoPhillips Skandinavia AS (10).