StatoilHydros aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

oktober 17, 2008, 14:58 CEST
Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet  3 286 053 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12