Styrker venture-aktiviteten

oktober 21, 2008, 12:30 CEST

Det nye forvaltningsselskapet vil bli ledet av Arne Frøiland, tidligere direktør i StatoilHydro Corporate Venture.

Bilde

Arne Frøiland

Denne beslutningen representerer en ytterligere satsing på venturekapital som et verktøy for å få tilgang til ny teknologi som kan støtte StatoilHydros totale teknologistrategi og utnytte dagens eierposisjoner i venturesektoren.

Det nye forvaltningsselskapet og den tilhørende porteføljen vil dra fordel av et nært forhold til konsernet gjennom et StatoilHydro-utvalg for implementering av teknologi, med representanter fra forretningsområdene Teknologi og Ny energi (TNE), Undersøkelse & Produksjon Norge (UPN), Foredling & Markedsføring (M&M) og Internasjonal Undersøkelse & Produksjon (INT). Morten Loktu, FoU-direktør i TNE vil være leder for dette utvalget.

– StatoilHydro vil kombinere fortsatt arbeid med kommersialisering av teknologi internt med relasjonen til venturefondet som ytterligere verktøy for posisjonering på dette området, sier Loktu.

Forvaltningsselskapet skal eies av ledelsen og av StatoilHydro. Den eksisterende porteføljen, Fond I, eies i sin helhet av StatoilHydro og skal forvaltes av det nye selskapet – som skal fokusere på å realisere porteføljens strategiske og økonomiske verdi.

Bilde

Morten Loktu

Nytt fond
Nye investeringer i energisektoren skal foretas med utgangspunkt i et nytt Fond II, som skal etableres ved å invitere et begrenset antall utvalgte investorer.

– Det nye forvaltningsselskapet vil dra fordel av relasjonen til StatoilHydro både gjennom muligheter til pilotprosjekter og økt tilflyt av investeringsmuligheter. Forvaltningsselskapet vil også være en foretrukket partner for StatoilHydro når det gjelder investeringer i venturefond, sier Frøiland.

Det nye forvaltningsselskapet vil umiddelbart starte prosessen med å få inn investorer og etablere et fond for framtidige investeringer (Fond II), og tar her sikte på en eierandel på 25-40 prosent for StatoilHydro.

– Målet er at størrelsen på det nye fondet skal være mellom en halv og én milliard kroner. Vi vil invitere noen få kvalitetsinvestorer til å delta. Forvaltningsavtalen for dette fondet vil ta utgangspunkt i standardvilkår for ventureindustrien, sier Frøiland.

StatoilHydro vil fortsette sin sterke interne satsing på industriutvikling gjennom LOOP-programmet og øvrige direkte strategiske investeringer i teknologi.

– Den strategiske tankegangen er å styrke venturesatsingen som en bredere “radar” for ekstern innovasjon for å få tilgang på lovende og relevant teknologi som kan støtte opp om vår forskning og forretningsutvikling i hele energisektoren, sier Loktu.