20 funn så langt i år

oktober 22, 2008, 09:34 CESTHensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter. Brønnen ble boret til Pan-segmentet i et prospekt kalt Pan/Pandora, som er en del av strukturen som definerer Visund østflanke.

Prospektet ligger hovedsakelig innenfor utvinningstillatelse 120, men strekker seg inn i utvinningstillatelse 120B. StatoilHydro er operatør for begge utvinningstillatelsene.

Bilde

May-Liss Hauknes

– Området sør for Visund har et betydelig gjenværende ressurspotensial. Funnet av gass og olje i Pan er derfor viktig for videre utforsking og utvikling av dette området, sier letesjef May-Liss Hauknes.

Brønnen påviste olje og gass i Brent-gruppen. Det ble påvist en 35 meters gasskolonne over en 25 meters oljekolonne. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Det skal nå bores et sidesteg, 34/8-14 A, til Pandora-segmentet for avgrensning av funnet mot nord og for bedre vurdering av ressurspotensialet.

Brønnen er den 13. undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 120, som ble tildelt i 9. konsesjonsrunde i 1985.

Brønnen ble boret ned til et vertikalt dyp på 3077 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Drake-formasjonen i nedre jura.

Havdypet er 292 meter. StatoilHydro avslutter nå boringen av undersøkelsesbrønn 34/8-14 S i utvinningstillatelsene 120 og 120B, der funnet er gjort. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Boringen har blitt utført med boreinnretningen Borgland Dolphin, som fortsetter operasjonen i utvinningstillatelse 120 med boring av sidesteget 34/8-14 A.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsene 120 og 120B er: StatoilHydro (operatør) (59,06 prosent), Petoro (16,94), ConocoPhillips (13) og Total (11).