Skip to content

Forskerpris for flerfaseteknologi

oktober 23, 2008, 09:00 CEST
Bilde

Jan Nossen mottok StatoilHydros forskerpris for 2008 på vegne av flerfasegruppen ved Institutt for energiteknikk. (Foto: Carl-Erik Eriksson)


Vinneren får prisen for sitt arbeid med å utvikle en kritisk kompetanse som har bidratt til at StatoilHydro anses som verdensledende innen utbygging av havbunnsfelt og flerfasetransport i rør over lange avstander, og for sitt langvarige samarbeid med petroleumsindustrien.

– Kunnskap og metoder for å kunne forutsi og forstå hvordan olje, gass og vann oppfører seg under transport i samme rørledning, er grunnleggende for å kunne bygge ut undervannsfelt, hvor ubehandlet brønnstrøm blir transportert over store distanser til land eller andre produksjonsplattformer, sier Per Gerhard Grini, sjefsforsker i StatoilHydro.

– Utbyggingen av Troll A, Ormen Lange og Snøhvit hadde ikke vært mulig uten denne lange og grunnleggende forskningsinnsatsen til IFEs flerfasegruppe, sier han.

Bilde

Vinneren av StatoilHydros forskerpris har bidratt til at selskapet anses som verdensledende innen flerfaseteknologi.


Kompliserte strømninger

Simulering og modellering av hvordan flerfaseblandinger oppfører seg under transport er vanskelig. Muligheten for å kunne forutsi turbulens i væskestrømmer er fremdeles et uløst problem innen anvendt matematikk i dag. 

Forskergruppen på IFE har helt siden 1980 jobbet med prosjekter knyttet til forståelse av flerfasefenomener.

Avanserte matematiske modeller og simuleringsverktøy som skal kunne løse problemene er under stadig utvikling.

Langsiktig forskning gav industristandard
– Vi er stolte og takker for prisen. Den er en stor inspirasjon for oss i den videre forskningen, sier Jan Nossen, som leder flerfasemiljøet på IFE.

– Da vi for nesten 30 år siden startet arbeidet med å utvikle den første simulatoren, som ble selve hjertet i simuleringsverktøyet OLGA, var vi tre medarbeidere. Nå er vi en stor internasjonal forskergruppe som sammen med petroleumsindustrien lager stadig mer avanserte beregningsverktøy. OLGA er nå blitt en industristandard for modellering og beregning av flerfasestrømninger, sier han.

Prestisjefylt teknologipris
StatoilHydros forskerpris er på 200.000 norske kroner samt et kunstverk av Kjell Nupen. Prisen ble utdelt under Technoport awards i Trondheim 22. oktober av Svenn Ferry Utengen, direktør for teknologiledelse i StatoilHydro.

Prisen ble etablert i 1991 og er en anerkjennelse av forskningsresultater på et høyt internasjonalt nivå. Den deles ut årlig til en ekstern forsker eller et forskerteam i Norge som har utført arbeid av vesentlig betydning for selskapet.