Skip to content
no

Vil vurdere Noatun-funnet mot Njord

oktober 23, 2008, 09:30 CEST

I september ble det påvist gass og kondensat på Noatun, 16 kilometer nord for Njord-feltet i Norskehavet. Nå avslutter StatoilHydro boringen av et sidesteg fra den opprinnelige brønnen. Hensikten med brønnen var å bekrefte størrelsen på et gass/kondensat-funnet i midtre til nedre jura reservoarbergarter.

Datainnsamlingen som er foretatt i forbindelse med sidesteget har påvist utvinnbare volumer som foreløpig er beregnet til mellom fem og åtte millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 5050 meter under havflaten, og ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura.

Bilde

Sivert Jørgenvåg, leder for Feltnær leting Haltenbanken, er glad for Noatun-funnet som kan bidra til forlenget levetid på Njord-feltet. (Foto: Kjetil Alsvik)

- Funnet av Noatun dokumenterer at det fortsatt er muligheter for å gjøre betydelige funn i etablerte letemodeller i dette området, også på dyp ned mot 5000 meter.

Det er gledelig at vi gjør funn som kan forlenge levetiden på Njord-felter, sier Sivert Jørgenvåg, leder for Feltnær leting Haltenbanken.

Brønnen ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen West Alpha, som nå går til Nordsjøen for å bore på Fulla-prospektet.

 

Rettighetshavere er:

Endeavour Energy 2,5%
Petoro 7,5%
Gaz de France 20%
ExxonMobil 20%
E.ON Ruhrgas 30%
StatoilHydro (operatør) 20%

Downloads