Endringer i konsernledelsen 

oktober 30, 2008, 08:04 CET

 

Bilde

Gunnar Breivik

(Foto: Øyvind Hagen)

Breivik overtar etter Hilde Merete Aasheim, som fra samme tidspunkt slutter i StatoilHydro for å begynne som konserndirektør med ansvar for Aluminium Metall i Hydro.

Gunnar Breivik er i dag direktør med ansvar for helse, miljø og sikkerhet i StatoilHydro. Breivik vil fortsatt ha ansvar også for dette området.

Etter avsluttet utdannelse som sivilingeniør i kjemi fra NTNU i 1981, var Breivik ansatt i Phillips Petroleum før han begynte i Norsk Hydro i 1985.

Gunnar Breivik har innehatt en rekke posisjoner og lederstillinger i Hydro Olje & Energi. Han var blant annet plattformsjef og feltsjef før han i 2001 overtok som direktør med ansvar for helse, miljø og sikkerhet i driftsorganisasjonen i Hydro Olje & Energi, en stilling han hadde frem til fusjonen med Statoil i oktober 2007.