"Gå til hovedinnhold"

Rekordhøyt gassalg

november 3, 2008, 14:00 CET
Bilde

StatoilHydro solgte rekordstore mengder naturgass i gassåret 2007. (Foto: Chris Maluszynski)


 
Under gassåret 2007, som endte 30. september 2008, solgte StatoilHydro omkring 80 milliarder kubikkmeter gass, sammenlignet med gassåret 2006, da omkring 76 milliarder kubikkmeter ble solgt – en økning på 5 prosent.

Disse tallene omfatter salg av konsernets egne bokførte gassvolumer (rørledningsgass og LNG), tredjeparts gass og gass solgt på vegne av den norske stats direkte økonomiske engasjement (SDØE).
 
StatoilHydros salg av egen bokført gass isolert var på i underkant av 39 milliarder kubikkmeter gass i 2007, sammenlignet med omkring 35 milliarder kubikkmeter i gassåret 2006, en økning på 11 prosent. Volumene som markedsføres av StatoilHydro ligger an til å vokse i årene framover.

Rune Bjørnson

Rune Bjørnson, konserndirektør for Naturgass. (Foto: Dag Myrestrand)

– Naturgass er en meget attraktiv og etterspurt vare. Det er gledelig å kunne vise til rekordhøyt salg, samtidig som vi har sikret høy verdi på gassen vi har omsatt, sier Rune Bjørnson, konserndirektør for Naturgass.         

StatoilHydro rapporterte i dag gasspriser på 2,19 kroner per kubikkmeter for de første ni månedene av 2008, sammenlignet med 1,58 kroner per kubikkmeter for samme periode i fjor.          

Under gassåret 2007 solgte StatoilHydro for første gang egne LNG-laster – fra Snøhvit – til Europa, Asia og Nord-Amerika.

– Dette viser at gass er på vei til å bli en mer global vare og vi deltar i den utviklingen, kommenterer Bjørnson.

StatoilHydro er den nest største gassleverandøren til Europa. Gassvolumene leveres gjennom en fleksibel, integrert og kostnadseffektiv infrastruktur som er utviklet gjennom 30 år og forbinder norsk sokkel med Storbritannia og det europeiske kontinent.     

– Vi er stolte over å være en stor leverandør av energi og en pålitelig gassleverandør. På lang sikt ser vi at etterspørselen etter naturgass vil fortsette å øke. Vi fokuserer derfor på å levere, utvikle prosjekter og skape verdier etter hvert som markedene utvikles, sier Bjørnson.