Potensial for storulykke ved tidligere hendelse på Mongstad

november 5, 2008, 14:00 CET
Bilde

Mongstad-raffineriet i Hordaland. (Foto: Øyvind Hagen)

 
Lørdag 23. august sviktet strømforsyningen til viktige kontrollenheter for glideventilene i krakkeranlegget på Mongstad. Dette medførte omfattende røykutvikling fra nødskorsteinen i krakkeranlegget, og noe senere en brann i toppen av skorsteinen.

Funnene fra den pågående granskingen viser at hendelsen raskt kunne ha eskalert videre ved at luft kunne ha trengt inn i reaktoren og ledet til en eksplosiv utvikling. Dette ble avverget ved en nødstopp.

En eksplosjon i reaktoren i krakkeranlegget kunne fått store og meget alvorlige konsekvenser for mennesker, miljø og anlegg. Under hendelsen befant 17 personer seg i krakkerkomplekset for å forberede en kommende vedlikeholdsstans på anlegget.

Bilde

Einar Strømsvåg

Vil finne ut hva som skjedde
– Dette er en alvorlig hendelse som både enheten på Mongstad og StatoilHydro må lære av. I det pågående granskingsarbeidet skal alle steiner snus for å sikre at vi forstår hva som skjedde og hvorfor. Dette gjelder ikke bare de tekniske, men også de organisatoriske og menneskelige aspekter. Det er viktig at vi får en helhetlig forståelse av hendelsen, og utvikler konkrete tiltak for å unngå denne type hendelser i fremtiden, sier direktør for Foredling, Einar Strømsvåg.

Det er også satt i gang en studie for å kartlegge omfanget av utslippet ved hendelsen, og eventuelle helse- og miljømessige konsekvenser.

Krakkeren har vært nede for omfattende vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid under en pågående revisjonsstans. I tillegg er det igangsatt ytterligere forbedringstiltak som en konsekvens av hendelsen.

– Det er innbygget betydelig større robusthet og uavhengighet i de viktige styresystemene som sviktet under hendelsen. Den tekniske integriteten i anlegget er dermed styrket, sier Strømsvåg.

Basert på erfaringene fra hendelsen er det også satt i gang organisatoriske og kompetansehevende tiltak for å styrke menneskelige barrierer.

Det pågår en gransking av hendelsen, og den endelige oversikten over langsiktige tiltak vil bli sluttført på basis av granskingsrapporten. De endelige konklusjoner fra granskingsarbeidet forventes ved årsskiftet og vil da bli oversendt til Petroleumstilsynet.

Kontaktpersoner:
Informasjonsjef Ørjan Heradstveit: + 47 91 77 81 61
Informasjonsdirektør Cathrine Torp: + 47 415 60 264