Søker nye letemuligheter

november 7, 2008, 13:54 CET
Bilde

Tilgang på areal som kan gi grunnlag for nye selvstendige utbygginger er viktig for StatoilHydro. (Foto: Jo Michael)

 
– For å avklare ressursgrunnlaget og ta ut hele potensialet på norsk sokkel er det avgjørende med tilgang på nytt areal. StatoilHydro har gjennomført et meget omfattende og vellykket leteprogram i 2008, sier direktør for leting på norsk sokkel, Tim Dodson.

Bilde

Letesjef Tim Dodson (Foto: Harald Pettersen)

StatoilHydro har gjort mange funn, men størrelsen på funnene er likevel begrenset.

– Tilgang på areal som kan gi grunnlag for nye selvstendige utbygginger er derfor spesielt viktig. StatoilHydro har gjennomført alle de faste boreforplilktelsene fra 19. konsesjonsrunde som ble tildelt våren 2006, og vi er klare til å ta på oss nye oppgaver, sier Dodson.

I 20. konsesjonsrunde ble 79 blokker eller deler av blokker lyst ut, 51 blokker i Norskehavet og 28 i Barentshavet.

Etter planen skjer tildeling av nye utvinningstillatelser i mars/april 2009.