Inngår strategisk allianse med ledende amerikansk gassaktør  

november 11, 2008, 08:01 CET
Bilde

Bildet er tatt i Marcellus-området og viser en borerigg i operasjon. (Foto: Chesapeake)

Avtalen innebærer at StatoilHydro i første omgang kjøper en 32,5% andel i Chesapeakes skifergassområde i Marcellus formasjonen, som strekker seg over 7.300 kvadratkilometer i Appalachene i det nordøstlige USA. StatoilHydros nettoandel tilsvarer omkring 2.400 kvadratkilometer av denne lisensen.

StatoilHydro vil betale 1 250 millioner dollar i kontantvederlag, samt 2 125 i millioner dollar i form av fremtidig dekning av 75% av bore- og kompletteringskostnadene i perioden 2009 til 2012. Forutsetningen for at bæringen av brønnkostnadene skal betales fullt ut, er at Chesapeake opprettholder en betydelig borevirksomhet.

Avtalen vil omfatte mer enn 32.000 lisenser i de amerikanske delstatene Pennsylvania, West Virginia, New York og Ohio. Chesapeake planlegger å fortsette å kjøpe lisenser i landområder over Marcellus-formasjonen. StatoilHydro har rett til 32,5% deltakelse i eventuelle nye lisenser.

Med denne transaksjonen har StatoilHydro ervervet framtidige utvinnbare ressurser på om lag 2,5-3,0 milliarder fat oljeekvivalenter (foe). StatoilHydros egenproduksjon av skifergass i Marcellus-formasjonen forventes å øke til minst 50.000 foe/d i 2012 og minst 200.000 foe/d etter 2020.

StatoilHydro andel av fortjenesten fra lisensene vil være den samme som Chesapeke’s - 87 prosent. StatoilHydro forventer netto positiv kontantstrøm fra 2013.

Bilde

Helge Lund, konsernsjef i StatoilHydro

– Vi har tatt et strategisk viktig steg gjennom dette samarbeidet med Chesapeake, en ledende amerikansk gassaktør, sier Helge Lund, konsernsjef i StatoilHydro.

– Vi etablerer en solid plattform for videre utvikling av våre gassverdikjeder og for vekst innen ukonvensjonell gass på verdensbasis. Vi føyer dessuten betydelige ressurser til vår portefølje. Avtalen gir oss en solid posisjon innen en attraktiv og langsiktig ressursbase til konkurransedyktige betingelser, framholder han.

– Avtalen er en viktig byggestein for vår allerede etablerte gassposisjon i USA, verdens største og mest likvide gassmarked. Fra før har vi kapasitetsrettigheter ved Cove Point LNG-terminalen, gassproduksjon fra Mexicogolfen og en organisasjon for gasshandel. Denne avtalen tar oss et langt steg videre, sier Lund.

– Vi er glade for å etablere et forretningsforhold med StatoilHydro og ser med spenning frem til de gjensidige fordeler som transaksjonen vil innebære, sier Aubrey K. McClendon, Chesapeakes konsernsjef.

– Vi tror denne avtalen vil skape betydelige verdier for begge selskapene og unike muligheter for internasjonal vekst sammen med ett av de ledende internasjonale olje- og gasselskapene. Sammen kan vi eksportere vår verdensledende teknologi for ukonvensjonell gass for å sikre videre langsiktig vekst, sier han.

Begge selskaper mener at utviklingen av området kan støtte opp under boring av 13.500 til 17.000 horisontale brønner i de neste 20 årene med bruk av opp mot 50 borerigger. Kostnaden for hver brønn anslås til omkring 3,5 millioner dollar. Total utvinning per brønn anslås til 560.000 foe.

Transaksjonen forventes å bli fullført innen utgangen av året.

Pressekonferanse

Det er innkalt til pressekonferanse i dag klokken 10.00 i StatoilHydros lokaler på Vækerø i Oslo.

Telefonkonferanse

I tillegg vil det være en telefonkonferanse med konserndirektørene Peter Mellbye og Eldar Sætre klokken 14.00.

For deltagelse i telefonkonferansen, vennligst ring:

800 19640 (Norsk)
+44 (0)20 7806 1955 (internasjonalt)
0800 028 1277 (Storbritannia)
1888 935 4577 (USA)

Bekreftelseskode: 5721494

Kontaktpersoner

Presse
Informasjonsdirektør Ola Morten Aanestad,
Tlf: + 47 480 80 212

Informasjonsdirektør Rannveig S. Stangeland,
Tlf: +47 48 12 59 78

Investor relations
Direktør IR Lars Troen Sørensen,
Tlf: +47 90 64 91 44


 Konverteringsfaktorer
 
 1 kubikk fot (cf)  1 000 British Thermal Units (BTU)
 1 kubikkfot 0.0283 Standard kubikkmeter (SM3) 
 1 Sm3 35.314 cf 
 1 Sm3 6.29 fat oljeekvivalenter (foe) 
(Kilde: Oljedirektoratet, Faktaheftet 2008)

 Oversikt over ukonvensjonelle gassressurser
  • Typiske ukonvensjonelle gassressurser er tette sandreservoarer, skifergass og kullmetan.
  • Disse reservoarene er ofte lange i utstrekning, med lav permeabilitet og produserer i hovedsak tørr naturgass.
  • Skifergass formes i finkornet skiferstein. For å produsere denne gassen er bruk av hydraulisk frakturering og boring av horisontale brønner viktig.
  • Den globale ukonvensjonelle gassressursbasen anslås til 5 700 milliarder fat oljeekvivalenter (foe). (Kilde: NPC Global oil and gas study).
  • USAs skifergassreserver anslås til 700 milliarder foe, som tilsvarer cirka 47 prosent av de totale ukonvensjonelle gassreservene i Nord-Amerika.
  • Det er ventet at USAs kapasitet for ukonvensjonell gass vil vokse vesentlig de neste ti årene.Downloads