Meldepliktig handel 

november 14, 2008, 15:09 CET
Aksjene er kjøpt til kurs 117,78 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 3 753 153 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandellovens §5-12.