StatoilHydros aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

november 17, 2008, 14:18 CET
Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet  3 507 196 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12