Lite tilleggsfunn av gass i Norskehavet

november 20, 2008, 08:54 CET
Haklang

 
Som operatør for utvinningstillatelse 218 er StatoilHydro i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønnen 6707/10-2 A. Brønnen er boret sørøst for gassfunnet Luva, 280 kilometer nordvest for Sandnessjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter. Brønnen var et planlagt sidesteg til et dypereliggende prospekt, etter at det i oktober 2008 ble påvist 8 – 14 milliarder kubikkmeter (Sm3) gass med brønnen 6707/10-2 S i et prospekt kalt Haklang.

Bilde

Frode Fasteland, letesjef for Norskehavet

Brønnen påviste en 38 meters gasskolonne i nedre del av Nise-formasjonen. De påviste ressursene er små, og det er for tidlig å si om funnet er drivverdig sett i sammenheng med en mulig feltutbygging av Haklang og de nærliggende funnene Luva og Snefrid Sør.

– I år har vi boret tre letebrønner i nærområdet til Luva, og det er funnet gass i alle brønnene, sier Frode Fasteland, som er StatoilHydros letesjef for Norskehavet.

– Denne brønnen påviste en ny letemodell, og selv om funnet er lite, åpner det spennende muligheter for videre leting i denne delen av Norskehavet, sier Fasteland.

Dette er den fjerde undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 218. Tillatelsen ble tildelt i 15. konsesjonsrunde i 1996.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4.325 meter under havflaten. Den ble avsluttet i nedre deler av Nise-formasjonen i øvre kritt reservoarbergarter. Havdypet i området er 1.248 meter.

Brønnen ble boret av boreriggen Transocean Leader, som nå skal bore undersøkelsesbrønnen 6605/1-1 i utvinningstillatelse 328, der StatoilHydro er operatør.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 218: StatoilHydro ASA (operatør) (75 prosent), ExxonMobil Exploration & Production Norway AS (15) og ConocoPhillips Skandinavia AS (10).