Trapper ned produkthandel

november 20, 2008, 15:37 CET

Dette betyr at selskapet konsentrerer sin produktaktivitet knyttet til raffinerivirksomheten på Kalundborg og Mongstad, og nedstrømsaktiviteter i Skandinavia og Baltikum.

– Beslutningen har ingen konsekvenser for StatoilHydros globale handel innenfor råolje og LPG, som utgjør kjernen i handelsvirksomheten for selskapet, i tillegg til naturgass, sier direktør Jan K. Karlsen i Oljehandel og forsyning (OTS).

Nedskaleringen vil få betydning for produktavdelingen ved StatoilHydros kontor i Singapore. Denne avdelingen, som teller fire ansatte, avvikles. StatoilHydro vil fullføre alle inngåtte forpliktelser.