Inngår nye rammeavtaler for rør og rørdeler

november 24, 2008, 12:05 CET

De fire konserndekkende avtalene gjelder fra 2009 til 2011, med to opsjoner på forlengelse, hver av dem på to år.

 Rammeavtalene inngås med disse fire leverandørene:
– Ahlsell Oil & Gas AS
– Norwegian Piping AS
– Scandinavian Fittings and Flanges AS
– Vector International AS
Avtalene sikrer StatoilHydro tilgang til rør, rørdeler og flenser til drift og prosjekter.

Avtalene gjelder primært på norsk sokkel, men kan også brukes i konsernets internasjonale prosjekter.

Rammeavtalene erstatter de tidligere avtalene med Scandinavian Fittings and Flanges AS og Ahlsell Oil & Gas AS som gikk ut tidligere i år.

De øvrige leverandørene, Norwegian Piping AS og Vector International AS har ikke hatt slike avtaler med StatoilHydro tidligere. Som stor aktør i markedet er det viktig for StatoilHydro å sørge for konkurranse og å la nye leverandører slippe til.

Alle leverandørene tilbyr de samme produktene, og de fire likelydende, parallelle avtalene gjør det mulig for StatoilHydro å sikre best mulig pris, tilgjengelighet og kvalitet på rør og rørdeler i avtaleperioden.