Ministeren besøkte Oseberg

november 26, 2008, 09:04 CET
Bilde

Konserndirektør Øystein Michelsen (fra venstre), olje og energiminister Terje Riis-Johansen og plattformsjef Torkjell Stangeland under besøket på Oseberg. (Foto: Marit Hommedal/Scanpix)

 
1. desember er det 20 år siden produksjonen startet på Oseberg feltsenter i Nordsjøen.

Store verdier
Siden oppstarten har feltsenteret bidratt med over 400 milliarder kroner i verdiskaping og over 180 milliarder skattekroner. Nesten like store verdier skal realiseres i resten av feltets levetid.

Den nye konserndirektøren for Undersøkelse og produksjon Norge, Øystein Michelsen, var vert for ministeren. Michelsen kjenner Oseberg feltsenter bedre enn de fleste; han har bakgrunn både som plattformsjef på Oseberg feltsenter og som feltsjef for hele Oseberg-området.

– Vi er stolte over det vi har fått til på Oseberg-feltet. Vi har demonstrert vilje og evne til å ta i bruk ny teknologi, noe som har gjort det mulig å oppnå en rekordhøy utvinningsgrad på 75 prosent i hovedreservoaret, sier Michelsen.

Forlenget levetid
Forventet levetid på feltsenteret er blitt forlenget i flere omganger etter hvert som ny teknologi og nye metoder har gjort det mulig å øke utvinningsgraden på feltet.

– I utbyggingsplanene fra 1983 var reserveanslaget anslått til ca. 1 milliard fat. I løpet av 20 år med drift har vi mer enn doblet reservene på feltet. I dag er de anslåtte reservene på 2,4 milliarder fat olje, sier Michelsen.

Utstrakt bruk av gassinjeksjon, avansert seismikk, og en stadig utvikling av ny boreteknologi på feltsenteret har bidratt til de økte reserveanslagene.

Økt gassproduksjon fremover
Levetiden var tidligere anslått til 2017. I dag forventer StatoilHydro en levetid frem til 2031. En stadig større del av produksjonen vil bestå av gass.

Også på miljøsiden er det blitt gjort forbedringer siden oppstarten. Alt produsert vann på feltsenteret blir sendt tilbake til et reservoar som ligger 1.000 meter under havbunnen.

Videre til Mongstad
Etter offshoreturen dro statsråden videre til StatoilHydros raffineri på Mongstad for omvisning og presentasjoner på anlegget.