Skip to Content
no

Avgrensning av gass- og oljefunn i Nordsjøen

desember 3, 2008, 09:13 CET

Letemålet for brønnen 34/8-14 A var å avgrense funnet 34/8-14 S Pan/Pandora i det nordlige segmentet av denne strukturen.

– Området sør for Visund har et betydelig gjenværende ressurspotensial, og det er derfor gledelig at forventningene om nordlig utstrekning av funnet nå er bekreftet, sier letesjef Feltnær Vest, May-Liss Hauknes.

Brønnen påviste en 53 meters gasskolonne over en åtte meters oljekolonne i Brent-gruppen. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

StatoilHydro skal bore et sidesteg ut fra avgrensningsbrønnen som nå er boret. Brønnen 34/8-14 C skal bores i det samme segmentet, men dypere ned i strukturen. Målet er å fastslå olje/vann-kontakten, og derved bidra til nøyaktigere vurderinger av ressurspotensialet for Pan/Pandora.
 
Dette er den 14. undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 120 som ble tildelt i 1985.
 
Avgrensningsbrønnen ble boret ned til et vertikalt dyp på 3.044 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Drake-formasjonen i nedre jura reservoarbergarter.
 
Havdypet er 292 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.
 
Boringen har blitt utført med boreriggen Borgland Dolphin, som fortsetter operasjonen i utvinningstillatelse 120 med boring av sidesteget 34/8-14 C.
 
Rettighetshavere i utvinningstillatelsene 120 og 120B: StatoilHydro (operatør) (59,06 prosent), Petoro (16,94), ConocoPhillips (13) og Total (11).

 
Bilde