Trekker søknad for oppgraderingsanlegg

desember 4, 2008, 15:00 CET

Hovedårsakene til denne beslutningen ligger i et overopphetet lokalt leverandørmarked, utviklingen i den globale økonomien, usikre oljepriser framover samt manglende avklaringer i forhold til lovgivning.

Bilde

Geir Jøssang

 – Denne beslutningen påvirker ikke fremdriften til oppstrømsdelen av StatoilHydros oljesandaktiviteter. StatoilHydros langsiktige syn på utviklingen av canadisk oljesand forblir uendret. Byggingen av Leismer SAGD-prosjektet går etter planen med oppstart i slutten av 2010, bekrefter Geir Jøssang, direktør for StatoilHydro Canada.

I mai 2008 besluttet StatoilHydro å utsette det planlagte oppgraderingsanlegget i to år til 2016. Siden da er ulike alternativer for prosjektet vurdert.

På lik linje med andre aktører i canadisk oljesandindustri, har StatoilHydro besluttet å stoppe oppgraderingsprosjektet.

Men selskapet vil fortsette å følge med på kostnads- og prisforholdene, og vurdere ulike nedstrømsalternativer fremover i tid.

Formålet med oppgraderingsanlegget var å prosessere bitumen fra oljesand til syntetisk råolje.

Denne beslutningen påvirker ikke oppstrømsdelen av selskapets oljesandsatsing. Produktet fra prosjektet vil bli markedsført som ubehandlet bitumen. Planleggingen av de neste fasene etter Leismer demonstrasjonsanlegg fortsetter.

Som eneeier av prosjektet beholder StatoilHydro både fleksibilitet og valgmuligheter med hensyn til tidspunkt og investering i fremtidige faser.