Avgrenset Nucula-funnet i Barentshavet

desember 5, 2008, 08:44 CET

Formålet med undersøkelsesbrønn 7125/4-2 i den StatoilHydro-opererte utvinningstillatelsen PL393 var å avgrense olje- og gassfunnet Nucula fra tidlig 2007, samt å undersøke et annet segment i strukturen.

Brønnen påviste en liten oljekolonne i sandsteiner av trias alder. De oljeførende lagene var tynne, men viste gode produksjonsegenskaper.

Det er for tidlig å trekke slutninger om størrelsen på Nucula. De foreløpige beregningene tyder på at ressursgrunnlaget ligger i nedkant av det opprinnelige anslaget på mellom 6 og 12 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter.

Bilde

Geir Richardsen

– Vi vil nå evaluere størrelsen på funnet og utviklingsmuligheter for Nucula videre, sier StatoilHydros letesjef for nordområdene, Geir Richardsen.

Undersøkelsesbrønnen ble ikke formasjonstestet, men det er samlet inn data for å kunne gjennomføre en evaluering av funnets størrelse og utstrekning.

Brønnen ble avsluttet i bergarter av tidlig trias alder på et vertikalt dyp av 1.727 meter under havoverflaten. Havdypet på lokasjonen var 294 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Dette er den andre brønnen i utvinningstillatelse 393. Tillatelsen ble tildelt i forbindelse med 19. runde i 2006. Deltakere i Nucula-lisensen: StatoilHydro (operatør) (30 prosent), ENI Norge (30), BG Norge AS (20) og Petoro (20).

Brønnen ble boret av den halvt nedsenkbare boreriggen Polar Pioneer, som nå skal til utvinningstillatelse 228 for å bore avgrensningsbrønn 7223/5-1 (Obesum 2) der StatoilHydro er operatør.

Nucula