Tildelt operatørskap på Færøyene

desember 8, 2008, 10:17 CET

StatoilHydros andel er på 50 prosent og partnere er DONG (30 prosent), Faroe Petroleum (10) og Atlantic Petroleum (10). Leteområdet er på 5.312 kvadratkilometer og er den største lisensen som er tildelt på færøysk sokkel. 

Bilde

Runi Hansen, leder for StatoilHydro på Færøyene og Grønland.

Det knytter seg ingen boreforpliktelser til området, men StatoilHydro vil samle inn seismikk for å vurdere om det skal bores en undersøkelsesbrønn. En slik beslutning må tas i løpet av tre til seks år.

StatoilHydro har allerede fire operatørskap på Færøyene og er partner i en lisens som er operert av Chevron.

StatoilHydro har også en 30 prosents andel i Rosebank, et funn på britisk sokkel, kun 15 kilometer fra midtlinjen mellom Storbritannia og Færøyene. Her borer partnerskapet for tiden en fjerde avgrensningsbrønn.

– Med denne tildelingen styrker StatoilHydro sin posisjon ytterligere på Færøyene, sier Runi Hansen, leder for StatoilHydro på Færøyene og Grønland.

StatoilHydro planlegger å gjennomføre seismiske undersøkelser på det nye området og integrere resultatene fra disse i det pågående geologiske og geofysiske arbeidsprogrammet.

Dersom vurderingene tilsier det, kan dette føre til boring av en letebrønn i en av lisensene.

Downloads