Skip to content

Meldepliktig handel 

desember 10, 2008, 15:27 CET
Aksjene er kjøpt til kurs 107,84 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 4 105 196 aksjer.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandellovens §5-12.