Skip to content

StatoilHydros aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

desember 12, 2008, 13:29 CET
Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 3 781 209 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


  Kjøp Ny beholdning
Myrebøe Gunnar 91 2726
Sætre Eldar 566 6057
Øvrum Margareth 741 7977
Mellbye Peter 566 7906
Thomsen Kåre 421 5530
Svaan Morten 186 933
Bjørnson Rune 566 4351
Fritsvold Ragnar Per 143 468
Bjørn Benedikte 63 375
Torvund Tore 957 37174
Nilsen Geir 119 626
Lund Helge 1167 13857
Gjærum Reidar 426 4628
Eide Tom Melbye 601 4474
Reitan Torgrim 480 3323
Sørensen Lars Troen 250 2929
Jacobsen Jon Arnt 627 7164
Michelsen Øystein 211 2040