Skip to content

Tildelt nye letemuligheter nær infrastruktur

desember 19, 2008, 12:09 CET
Bilde

Tove Stuhr Sjøblom, direktør for leting på norsk sokkel. (Foto: Øyvind Hagen) 

– Vi er fornøyd med tildelingen, som gir oss viktig nytt leteareal nær den eksisterende infrastrukturen vi opererer på sokkelen, sier Tove Stuhr Sjøblom, direktør for leting på norsk sokkel.

Regjeringen behandlet forslaget til tildelinger i forhåndsdefinerte områder 18. desember.

Tilbudet som er sendt ut til oljeselskapene omfatter 34 utvinningstillatelser i områder som allerede er åpnet for petroleumsvirksomhet.

Utvinningstillatelsene fordeler seg med 21 for Nordsjøen, 11 for Norskehavet og to for Barentshavet. StatoilHydro er tildelt andeler i fire lisenser i Nordsjøen og i tre lisenser i Norskehavet.

– Vi har gjennomført et meget omfattende og vellykket leteprogram i 2008. De nye letemulighetene er i områder som kan gi tilleggsvolumer til felt i produksjon, og dermed bidra til forlenget levetid, sier Sjøblom.