Stopper innleieprosess av rigg

desember 22, 2008, 09:08 CET
Bilde

StatoilHydro terminerer anskaffelsesprosessen for innleie av rigg.

(Foto: Øyvind Hagen)

– Vi er opptatt av å redusere kostnadene og være strenge på våre prioriteringer, sier Anders Opedal, direktør for anskaffelser i StatoilHydro.

Forespørselen om innleie av rigg ble sendt ut sommeren 2008, og omfattet både halvt nedsenkbare flyterigger og oppjekkbare borerigger med kontraktsstart innen utgangen av 2012.

Ved tilbudsfristens utløp 25. august hadde StatoilHydro mottatt tilbud på totalt 28 rigger fra 15 leverandører.

Riggratene har steget kraftig de siste årene i en periode med høy oljepris.

Siden forespørselen gikk ut og frem til i dag har finanskrisen ført til økt usikkerhet i verdensøkonomien, noe som blant annet har resultert i et fall i oljeprisen på over 60 prosent.

På bakgrunn av endrede rammebetingelser valgte StatoilHydro å be om oppdaterte tilbud fra leverandørene med utløpsfrist 1. desember. Oppdaterte tilbud ga en reduksjon i tilbudte operasjonsrater.

– Til tross for reduksjon på tilbudte priser er det fortsatt et betydelig gap mellom tilbudene og forventningene vi har til rater. Vi har derfor besluttet å terminere anskaffelsesprosessen, sier Opedal.