Kristin-feltet nedstengt

januar 8, 2009, 11:23 CET
Bilde

Kristin-plattformen i Norskehavet (Foto: Trond Sigvaldsen)

 
– Det er oppdaget feil i utløsermekanismene for den nye livbåttypen som er installert på Kristin. Vi har besluttet at ingen av våre tre livbåter på Kristin-plattformen er operative før det er gjennomført ytterligere funksjonstester av båtene på plattformen. Vi  gjennomfører derfor en kontrollert nedstengning av produksjonen og nedbemanning av plattformen, sier Eileen Buan, produksjonsdirektør for Kristin-feltet.

Kristin-feltet produserer rundt 10 millioner kubikkmeter gass i døgnet, og cirka 10.000 kubikkmeter kondensat i døgnet. Produksjonskapasiteten er 125.000 fat kondensat og vel 18 millioner kubikkmeter rikgass per dag. StatoilHydros gasskunder kommer ikke til å bli berørt av nedsteningen.

Bemanningen kommer til å bli redusert fra cirka 90 personer til 16 personer, som er et absolutt minimumsnivå, og sikkerheten rundt plattformen blir forsterket.

Denne situasjonen opprettholdes inntil testene er gjennomført og livbåtene er funnet funksjonsdyktige. Utstyr er på vei til plattformen for å gjennomføre disse testene, som blir gjennomført så raskt som mulig.

Helikopter er primær evakueringsløsning i tilfelle det oppstår ulykkes- eller faresituasjoner på installasjonene i havet, men det skal også være tilstrekkelig livbåtkapasitet til å kunne evakuere alle om bord under alle værforhold.

Også Veslefrikk B-plattformen i Nordsjøen har tilsvarende livbåter, av typen FF1000S. Under en test onsdag var det feil ved utløsermekanismen på to av de tre livbåtene på Veslefrikk B. Det er resultatet av disse testene, som nå medfører at Kristin-plattformen i Norskehavet stenger ned produksjonen og nedbemanner plattformen.

Nå vurderes det endringer i de tekniske arrangementene for utløsermekanismen. Inntil løsningen er funnet og endringene er testet og verifisert, blir ingen av de tre livbåtene på Veslefrikk B tatt i bruk.

Veslefrikk B er forbundet med bru til Veslefrikk A-plattformen, der livbåtkapasiteten er intakt. Bemanningen på feltet er redusert, men produksjonen opprettholdes.