Ikke-kommersielt gassfunn i Barentshavet

januar 12, 2009, 09:21 CET
Bilde  
Brønnen er den andre på Obesum-prospektet. I 2008 ble det gjort funn av olje og gass etter boring av den første letebrønnen på prospektet.

Med leteboringene i Barentshavet i 2008 har StatoilHydro gjennomført alle sine operatørforpliktelser som var knyttet til den 19. konsesjonsrunden, som ble tildelt i 2006.

Bilde

Geir Richardsen

– Vi har brakt forståelsen av hydrokarbonpotensialet i Barentshavet et vesentlig skritt fremover gjennom leteboringene, men dette gassfunnet er dessverre for lite og komplisert til å være kommersielt, sier StatoilHydros letesjef for nordområdene, Geir Richardsen.

Boringen ble gjennomført med boreinnretningen Polar Pioneer på 340 meters vanndyp, om lag 175 kilometer nord-nordvest for Hammerfest.

Formålet med avgrensningsbrønnen 7223/5-1 var å påvise hydrokarboner i Obesum-strukturen, om lag 17 kilometer sørøst for den første funnbrønnen 7222/6-1S, som påviste hydrokarboner i sandsteiner av midtre trias alder.

Avgrensningsbrønnen påviste en liten gasskolonne i et sandsteinsreservoar av midtre trias alder, men foreløpig anslag viser klart at ressursene ikke er kommersielt drivverdige. Brønnen påviste også gass litt dypere på strukturen.

Avgrensningsbrønnen viser at størrelsen på det grunneste funnet er innenfor usikkerhetsspennet én til fem milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass. Det er for tidlig å anslå størrelsen på det dypeste funnet.

StatoilHydro er operatør og er eneste rettighetshaver, med 100 prosent andel i utvinningstillatelse 228.

Fakta om Obesum:
  • Obesum-prospektet ligger i utvinningstillatelse 228, som opprinnelig ble tildelt i Barentshavprosjektet i 1997 med Saga Petroleum som operatør.
  • Avgrensningsbrønn 7223/5-1 ble boret til et totalt dyp på 2525 meter under havoverflaten.
  • Avgrensningsbrønnen er den tredje brønnen i utvinningstillatelse 228.
  • I 2008 ble det gjort funn hydrokarboner i brønn 7222/6-1S på Obesum-prospektet.
  • Avgrensningsbrønnen ble avsluttet i bergarter fra midtre trias, og blir nå permanent plugget og forlatt.
  • Polar Pioneer skal nå bore brønn 30/9-22 i utvinningstillatelse PL 104 der StatoilHydro er operatør.