Oljefunn i nærheten av Norne-feltet

januar 13, 2009, 08:44 CET
Norne

 
Boringen av en undersøkelsesbrønn på Dompap-prospektet er avsluttet etter at det ble påvist olje.

I tillegg er det boret et sidesteg for å påvise olje-/vannkontakt i funnet. Boringen av sidesteget er i ferd med å bli avsluttet.

Bilde

Tove Stuhr Sjøblom, direktør for leting på norsk sokkel. (Foto: Øyvind Hagen)

Første oljefunn i 2009
Funnet på Dompap-prospektet er det første oljefunnet StatoilHydro har gjort i 2009. Påviste utvinnbare reserver er foreløpig beregnet til mellom 25 og 50 millioner fat olje.

– I fjor hadde vi stor suksess med leting nær felt i produksjon, og det er en god start på året når vi gjør nok et interessant funn i disse områdene, sier Tove Stuhr Sjøblom, StatoilHydros letedirektør på norsk sokkel.

– Selv om volumene er beskjedne sett i forhold til store funn som er gjort på sokkelen tidligere, er funn av denne typen viktige for å maksimere uttaket av oljeressursene på sokkelen ved å bidra til forlenget levetid på installasjonene, sier hun.

Brønnene påviste olje i Åre-formasjonen, og olje-/vannkontakt ble påvist i sidestegsboringen. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Det ble påvist en 110 meters oljekolonne.

Mange letebrønner
Dette er brønn nummer 22 og 23 i utvinningstillatelse 128, som ble tildelt i konsesjonsrunde 10B i 1986.

– Funnet ligger i et område hvor vi har gjort flere oljefunn tidligere. Vi har hatt omfattende leteboring i denne lisensen, og informasjonen fra tidligere boreaktiviteter har gitt oss stor kunnskap om området og økt treffsikkerheten i boringene, sier Knut Harald Nygård, leder for feltnær leting Nordland.

Undersøkelsesbrønn 6608/10-12 ble boret til et vertikalt dyp på 3.158 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Åre-formasjonen i nedre jura bergarter. Sidesteget 6608/10-12 A ble boret til et vertikalt dyp på 2.931 meter under havoverflaten og ble avsluttet i den samme formasjonen.

Havdypet er 334 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Boringen har blitt utført med boreinnretningen Ocean Vanguard, som skal bore undersøkelsesbrønn 35/6-1 S i et prospekt kalt Grosso i utvinningstillatelse 376, der StatoilHydro er operatør.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 128 er StatoilHydro (operatør) (64 prosent), Eni (11,5) og Petoro (24,5).

Tørr brønn  på Verona-prospektet
25 kilometer nordøst for Ekofisk-feltet er boringen på Verona-prospektet avsluttet uten at det ble påtruffet hydrokarboner.

StatoilHydro er operatør for utvinningstillatelse 296 (60 prosent) og 355 (50 prosent). Maersk har henholdsvis 40 og 50 prosents andel i disse utvinningstillatelsene.

Brønnen ble boret av boreriggen West Epsilon, som fortsetter til utvinningstillatelse 265, der den skal bore en brønn for StatoilHydro.

Bilde

Flere funn i nærområdet til Norne-feltet er blitt faset inn. Det nye oljefunnet kan være med og styrke robustheten i Norne ytterligere, og gi økt oljeproduksjon fra området. (Foto: Knud Helge Robberstad)