Meldepliktig handel 

januar 15, 2009, 14:55 CET
Aksjene er kjøpt til kurs 116,64 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 4.303.009 aksjer.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12