Skip to Content
no

Ønsker debatt om leteområder

januar 20, 2009, 14:52 CET

 Lunds innlegg på den tradisjonsrike “Sandefjord-konferansen” ble avsluttet med en oppfordring til norske politikere om å vurdere oljeindustriens tilgang til umodne områder på norsk sokkel.

– Vårt ansvar består i å peke på hvilke muligheter som finnes på sokkelen. Vi har ikke lagt skjul på at vi tror mulighetene er størst i områdene Nordland 6 og 7 og Troms II – det mener vi fortsatt, sa Lund.

Bilde

Konsernsjef Helge Lund (Arkivfoto: Harald Pettersen)

Avgjørende
I 2009 skal StatoilHydro bore fem-seks strategisk viktige brønner med stort potensial på norsk sokkel.

– Etter dette har vi boret ferdig vår portefølje med brønner i umodne områder. For en stor aktør som StatoilHydro er det avgjørende å ha en balansert portefølje av muligheter.

– Jeg forstår at høy polarisering gjør arealdiskusjonen til politisk krevende terreng, men det ville være en tjenesteforsømmelse av historiske dimensjoner hvis industrien ikke skulle peke på de mulighetene vi ser på norsk sokkel. Det er opp til Regjering og Storting å avgjøre om de vil ta mulighetene i bruk, sa Lund.

Dramatisk endring
Siden fjorårets konferanse har den økonomiske situasjonen endret seg totalt. Oljeprisen som beveget seg rundt 100 amerikanske doller per fat, har sunket til rundt 40 dollar.

StatoilHydro vurderer utviklingen fremover som meget usikker, men har tro på høyere oljepriser lengre fram i tid.

Lund fremholdt at finanskrisen forsterker hovedutfordringene på sokkelen, som preges av et kraftig fall i oljeproduksjonen, høy funnrate – men små volumer – og en dramatisk kostnadsøkning de siste årene.

– Dette bildet krever stor innsats fra næringen og fra myndighetene. Vår ambisjon er å opprettholde vår produksjon på rundt 1,5 millioner fat oljeekvivalenter per døgn i ti år.

– Vi ønsker å bruke situasjonen til å styrke organisasjonen og vår konkurranseevne ytterligere og vil samarbeide med våre leverandører for å få kostnadene ned – det er i alles interesse, sa Lund.