Kristin startet opp igjen

januar 23, 2009, 09:23 CET
Bilde

Kristin-plattformen i Norskehavet (Foto: Trond Sigvaldsen)

Kristin-feltet produserer rundt 10 millioner kubikkmeter gass og rundt 10.000 kubikkmeter kondensat i døgnet.

Produksjonskapasiteten er 20.000 kubikkmeter kondensat og vel 18 millioner kubikkmeter rikgass per dag.

Oppstarten av produksjonen fra brønnene og prosessanlegget startet i går, og det er forventet at anlegget vil nå full produksjon i løpet av dagen.

Produksjonen fra Kristin-feltet har vært nedstengt siden 8. januar. Mannskapet ble mobilisert i går, og feltet er nå fullt operativt.

Vernetjenesten og flere fagmiljøer i StatoilHydro har sammen med Umoe Schat-Harding jobbet for å finne en løsning. Myndighetene har vært og er orientert om beslutningen.

– Problemet med de nye livbåtene på Kristin-plattformen har vært knyttet til den hydrauliske mekanismen som skal løse ut båtene fra plattformen. Det har vi løst med et mer kraftig og solid system for hydraulikken, som er bygget med større kraft. Dette utstyret er blitt testet, verifisert og installert de siste dagene, sier produksjonsdirektør Eileen Andersen Buan.

Bilde

Eileen Andersen Buan

Det primære evakueringsmiddelet ved fare- og ulykkessituasjoner er helikopter. Livbåter er et viktig evakueringsmiddel og skal kunne brukes i alle situasjoner når det er behov for å evakuere en plattform.

På norsk sokkel er fritt-fall-livbåter aldri brukt under evakuering fra en plattform.

Utfordringer knyttet til livbåtene som redningsmiddel på norsk sokkel ble avdekket under testing av livbåtene på Veslefrikk-feltet i Nordsjøen i 2005.

Siden da har Oljeindustriens Landsforening og StatoilHydro arbeidet med forbedring av fritt-fall-livbåtene på norsk sokkel.

Bilde

Alf Morten Sirevaag

Mange livbåter er bygget om, og noen installasjoner har fått nye livbåter i løpet av de siste årene.

Problemene med livbåtene er knyttet til tre hovedkategorier, svakheter i konstruksjonen, påvirkning av gravitasjonskrefter ved et eventuelt dropp og båtenes fremdrift i sjøen under ekstreme vær- og bølgesituasjoner.

– Livbåtene i StatoilHydro har en bedre sikkerhet nå enn for bare kort tid siden. Vi forventer fortsatt at det kan bli brudd i produksjonen på noen installasjoner gjennom vintersesongen, men vi mener at innvirkningen på produksjonen denne vinteren kommer til å bli mindre enn i tidligere vintersesonger, sier Alf Morten Sirevaag, som leder livbåtprosjektet i StatoilHydro.