Funn av gass og kondensat i Frigg-området

februar 5, 2009, 08:27 CET
Fulla

Undersøkelsesbrønnen har betegnelsen 30/11-7 og ble boret med flyteriggen West Alpha i utvinningstillatelse PL362 /PL035B.

Hensikten med brønnen var å påvise hydrokarboner i Brent-gruppen i bergarter av midtre jura alder nær det nedlagte Lille-Frigg feltet.

Bilde

Tom Dreyer

Det ble ikke funnet hydrokarboner i den øvre delen av Brent-gruppen, som var hovedmål for letebrønnen. Men det ble påvist hydrokarboner i form av gass/kondensat i de nedre delene av Brent-gruppen.

– Det er gledelig at vi på nytt påviser hydrokarboner i disse områdene, hvor funn raskt kan komme i produksjon. Vi vurderer å bore et sidesteg for å avgrense størrelsen på funnet, sier StatoilHydros leder for leting i feltnære områder i Nordsjøen, Tom Dreyer.

Brønnen har påvist utvinnbare volumer i størrelsesorden 6 til 19 millioner fat oljeekvivalenter.

Undersøkelsesbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4.067 meter under havoverflaten på 111 meters vanndyp. Boringen ble avsluttet i bergarter av tidlig Jura alder.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Brønnen blir nå midlertidig plugget og forlatt.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse PL362: StatoilHydro (operatør) (50 prosent), Svenska Petroleum Exploration (25), Det norske oljeselskap (15) og Dana Petroleum Norway (10).