Ny avgrensning av Pan/Pandora-funnet

februar 6, 2009, 08:36 CET

 
Boringen av avgrensningsbrønnen 34/8-14 C er fullført, mens brønnen 34/8-14 D er i ferd med å bli avsluttet.

Gass- og oljefunnet Pan/Pandora er tidligere avgrenset mot nord. Funnet ble påvist i oktober 2008 med undersøkelsesbrønnen 34/8-14 S.

Målet for 34/8-14 C-brønnen var å påvise olje/vann-kontakten i den nordlige delen av Pan/Pandora-funnet.

Målet for 34/8-14 D-brønnen var å avgrense funnet i østlig retning. Brønnen påviste gass- og oljekolonner som indikerer sammenfallende hydrokarbonkontakter som observert i den opprinnelige funnbrønnen.

Bilde

Boringen har blitt utført med boreriggen Borgland Dolphin. (Foto: Rune Johansen)

Brønnene er ikke formasjonstestet, men datainnsamling og prøvetaking er utført.

– Området sør for Visund har et betydelig gjenværende ressurspotensial. Påviste ressurser i Pan/Pandora-funnet er estimert til mellom 22 og 47 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter,  sier Alfred Båtevik, StatoilHydros team-leder for leting i Tampen-området.

Funnet vil bli vurdert utbygd mot Visund-feltet.

Brønn 34/8-14 C ble boret ned til et vertikalt dyp på 3.008 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av midtre jura alder.

Brønn 34/8-14 D ble boret ned til et vertikalt dyp på 2.941 meter under havoverflaten og avsluttet i nedre jura.

Havdypet er 292 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Boringen har blitt utført med boreriggen Borgland Dolphin, som forsetter til utvinningstillatelse PL089 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønnen 34/7-34, også den med StatoilHydro som operatør.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsene 120 og 120B: StatoilHydro (operatør) (59,06 prosent), Petoro (16,94), ConocoPhillips (13) og Total (11).