Meldepliktig handel 

februar 13, 2009, 15:14 CET
Aksjene er kjøpt til kurs  123,08 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 4.116.408 aksjer.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12