StatoilHydros aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

februar 17, 2009, 13:54 CET
Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet  3.855.009 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12